Mission and Vision

MISSION

            Patuloy na magsikhay sa pangangalaga sa kalikasan, kalusugan at kapaligiran tungo sa pagtaas ng antas ng 

              kabuhayan ng bawat isang mamamayan para sa higit na kaluwalhatian ng Poong Maykapal.


VISION

            Ang Barangay Central ay maging sentro ng mga produktibong mamamayan na may taus-pusong pananalig sa maykapal,

      may pagpapahalaga sa kalikasan at karapatan ng bawat nilalang at maging angat sa iba’t-ibang larangan tulad ng agrikultura, edukasyon at kalakalan.

 


Comments